अब सबै प्रकारका कसुरमा आजीवन सजाय

काठमाडौं, साउन २३ । आगामी भदौ १ गतेदेखि ६ प्रकारका कसुरमा आजीवन हुने भएको छ । मुलुक अपराध संहिता ऐन-२०७४ को दफा ४१ मा जन्मकैदसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

यसमा लेखिएको छ- यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापति देहायको कुनै कसुर गर्ने कसुरदातरलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्नेछ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्